30 års garanti
     
Frakt
 
Garantin gäller på
whiteboardytan vid
normal användning
  Frakt och moms 
tillkommer på 
samtliga priser
 
   
Priser

För att se priser begär
inloggningsuppgifter.
Gå in på "kontakta oss"

 
Rengöring av whiteboard

Här följer lite tips om hur ni skall rengöra er whiteboardtavla, då de lackade whiteboardtavlorna är mycket känsliga vid rengöring gäller det som följer här endast för emaljerade tavlor. 

När det har skrivits med whiteboardpennor på en tavla måste man vänta en stund så att tuschen hinner torkat innan den torkas av med t.ex. en sudd, annars kletar färgen ut och det blir svårt att få den riktigt ren.

På en ny tavla syns det skrivna gärna som en skuggning efter torkning, detta troligen p.g.a. rester från den skyddsplast som finns på all nytillverkar whiteboard, men detta fenomen försvinner efter en tids användning.

Saker som kan göra en whiteboardtavla svår att rengöra är felaktiga tuschpennor, smutsig taveltork eller fett från händer som man tar på tavlan med. För rengöring av whiteboardtavlor finns speciellt rengöringsmedel som vi rekommenderar att man använder. Efter rengöring med detta medel skall en tavla alltid torkas av med fuktig (vatten) trasa och sedan vänta tills den är riktigt torr innan det skrivs på tavlan igen.

Ni får aldrig använda såpa eller andra vanliga rengöringsmedel när ni rengör en whiteboardtavla. Men rent generellt går det att använda så starka rengöringsmedel som T‐sprit och aceton, bara man rengör efteråt med whiteboard rengöring och eftertorkar med fuktig trasa.

Om man råkar skriva med en vanlig permanentpenna på en whiteboardtavla så får man problem när det skall suddas ut. Om det inte har skrivits så mycket går det att skriva över texten med en whiteboard penna vänta en stund och sedan går det att sudda ut med en vanlig tavelsudd. Annars går det att rengöra med whiteboard rengöring,t-sprit eller dyligt.


 

Scanavi
Industrigatan 5
Box 117
289 42 Broby


Copyright © Scanavi 2016
Produktion & Design av Kreativ Studio