30 års garanti
     
Frakt
 
Garantin gäller på
whiteboardytan vid
normal användning
  Frakt och moms 
tillkommer på 
samtliga priser
 
   
Priser

För att se priser begär
inloggningsuppgifter.
Gå in på "kontakta oss"

 

Vi har 20% rabatt på alla whiteboardtavlor i beige färg. Vi har även krittavlor i blå färg till samma rabatt.
Ring för mer information
Tel 044-470 80

 

Scanavi
Industrigatan 5
Box 117
289 42 Broby


Copyright © Scanavi 2016
Produktion & Design av Kreativ Studio