30 års garanti
     
Frakt
 
Garantin gäller på
whiteboardytan vid
normal användning
  Frakt och moms 
tillkommer på 
samtliga priser
 
   
Priser

För att se priser begär
inloggningsuppgifter.
Gå in på "kontakta oss"

 

Presentation

Scanavi startades 1986 för att ta fram och sälja laboratoriemöbler.
Labbprojektet lades helt ner efter två år och vår affärsidé sedan dess är
att utveckla, tillverka och marknadsföra AV-inredning för de flesta behov.
Vår fabrik ligger i Broby 25 km norr om Kristianstad.

Försäljning till den svenska marknaden sker i huvudsak via återförsäljare
och vår hemsida är avsedd att vara ett hjälpmedel för återförsäljare och
slutkunder. Vår nya hemsida är lätt att manövrera och är indelad i olika
huvudgrupper.

Återförsäljare kan höra av sig för att få inloggningsuppgifter och därefter
se våra priser ( se ”Kontakta oss” på hemsidan ).

Scanavi exporterar idag till Norge och Danmark via återförsäljare i respektive land.
Exportandelen av totala omsättningen ökar stadigt och är nu över 60%.

 

                                                                                         
                                 
                                                                       
                         
                                                                                
                              

 

 

Scanavi
Industrigatan 5
Box 117
289 42 Broby


Copyright © Scanavi 2016
Produktion & Design av Kreativ Studio