30 års garanti
     
Frakt
 
Garantin gäller på
whiteboardytan vid
normal användning
  Frakt och moms 
tillkommer på 
samtliga priser
 
   
Priser

För att se priser begär
inloggningsuppgifter.
Gå in på "kontakta oss"

 
Försäljningsvillkor

Leveranstid: varorna skickas från vår fabrik/lager i Broby vanligtvis inom 2-3 arbetsdagar efter erhållen order. Reservation för mellanförsäljning.
OBS! betr whiteboardtavla SKY (utan kantlist) och filmdukar begär leveranstid.

Leveransvillkor: Fritt Scanavis lager Broby, inkl standardemballage.

Betalningsvillkor: Normalt 30 dagar netto från fakturadatum, d v s den dag då varorna skickas från Broby. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med
18 % från förfallodatum.

Priser: Alla priser är netto exkl moms. Vi förbehåller oss rätten till prishöjningar på grund av t ex ökade produktionskostnader och valutaförändringar.

Transport: Kostnad för frakt från Broby tillkommer. Är leveransadressen obemannad under normal arbetstid 8-17 vid leveransförsöket, tillkommer återtag- och ny utkörningsavgift. Begär telefonavisering mot merkostnad vid osäker bemanning.
OBS! varorna lämnas alltid på gatuplan och ev inbärning ombesörjes och bekostas av kunden/mottagaren.
Alla synliga emballageskador måste noteras direkt på fraktsedeln/kvittensen. Dolda skador (ej synliga på emballaget) anmäls till anlitad speditör och Scanavi inom 7 dagar från varornas ankomst. Ta av skadat emballage och kontrollera direkt om det finns skador på varan, helst medan chauffören är kvar. Dokumentera med foton skador på emballaget och varan. OBS! skadad vara och emballaget får inte slängas. Transportören ska ha möjlighet att hämta in den skadade varan om ersättning utbetalas.

Garanti: 2 års garanti mot funktions- och tillverkningsfel. Whiteboardtavlor 30 års garanti på skrivytan vid normal användning.

Äganderättsförbehåll: Levererade varor förblir Scanavis egendom tills full betalning skett.

Returer: Retur av standardprodukter tillåts inom 14 dagar från utleveransdatum, dock mot ett returavdrag på varuvärdet. Varor som returneras ska packas i original-emballage och får ej vara begagnade eller ha några skador. Kunden står för retur-frakten. Ev transportskada debiteras kund.

Reservationer: Färgnyanser på produkterna kan avvika från de faktiska av tryck-tekniska orsaker. Begär gärna färgprov!
Vi reserverar oss för ev tryckfel.

 

Scanavi
Industrigatan 5
Box 117
289 42 Broby


Copyright © Scanavi 2016
Produktion & Design av Kreativ Studio